Stadgar

Ur stadgarna från 1965:

Svenska Serieakademin skall genom sin verksamhet stimulera och stödja högklassig produktion av tecknade serier samt främja serieformens användning och utveckling inom konst, undervisning och information.
Svenska Serieakademin skall uppmuntra speciellt goda insatser på serieområdet genom att presentera årliga belöningar i form av Adamsonstatyetter.
Svenska Serieakademin skall ha aktiv kontakt med systerorganisationer i andra länder för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Exit mobile version